Editor in Chief
Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

Reviewer
1. Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga
2. Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
3. Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
4. Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
5. Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
6. Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
7. Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor
Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban

Editor
1. Fira Mubayyinah, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban
2. Syaikhul Hakim, Faklutas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban
3. Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor
Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban


Proofreade
Najib Mahmudi